تماس با ما

نظرات خود را برای ما ارسال کنید

ما عشق را به دریافت بازخورد از جامعه ما ، اگر شما هر گونه پیشنهاد و یا می خواهم به گزارش هر گونه اشکالات در طول بتا لطفا فرم تماس با ما زیر استفاده کنید. برای مشارکت و پرسش های دیگر با ما تماس بگیرید از طریق ایمیل در [email protected]

بازی به صورت رایگان در حال حاضر